TƯ VẤN LUẬT

THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, trong đó các cơ quan có thẩm quyền xác định...

KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt và đúng luật, doanh nghiệp nhất định...

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp...

KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt và đúng luật, doanh nghiệp nhất định...

KIỂM TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là dịch vụ đảm bảo cho yêu cầu minh bạch thông...

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

Kê khai thuế là hoạt động mà doanh nghiệp phải thực hiện đúng và đủ...

THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, trong đó các cơ quan có thẩm quyền xác định...

TƯ VẤN VỀ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG: HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ, HÌNH SỰ

TƯ VẤN VỀ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG: HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ, HÌNH SỰ

Với đội ngũ luật sư tranh tụng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng,...

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT...

Hiện nay, cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề...

QUY TRÌNH MUA BÁN NỢ

QUY TRÌNH MUA BÁN NỢ

Mua bán nợ là một hoạt động kinh doanh được pháp luật công nhận. Vì vậy việc mua...

TRONG CÙNG MỘT HÀNG THỪA KẾ THÌ AI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHIỀU HƠN?

TRONG CÙNG MỘT HÀNG THỪA KẾ THÌ AI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHIỀU...

Như đã biết, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình...

CON CHƯA THÀNH NIÊN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

CON CHƯA THÀNH NIÊN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC...

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người...

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG  ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm...

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu...

QUY TRÌNH MUA BÁN NỢ

QUY TRÌNH MUA BÁN NỢ

Mua bán nợ là một hoạt động kinh doanh được pháp luật công nhận. Vì vậy việc mua...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MUA BÁN NỢ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MUA BÁN NỢ

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và...

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có...

ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Căn cứ Khoản 23 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: “ Mang thai hộ vì mục...

THỜI HẠN XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

THỜI HẠN XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh...

PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT...

Hiện nay, cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề và LĨNH VỰC mà pháp luật không cấm. Bên cạnh đó,...

MUA BÁN NỢ

QUY TRÌNH MUA BÁN NỢ

Mua bán nợ là một hoạt động kinh doanh được pháp luật công nhận. Vì vậy việc mua bán nợ cũng cần thực hiện theo một quy trình cụ thể....

MUA BÁN NỢ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MUA BÁN NỢ

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền liên quan khác liên quan đến khoản nợ cho...

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

Căn cứ xác định loại đất là một quy định quan trọng trong việc xác định chế độ pháp lý phù hợp được áp dụng cho quá trình quản lý...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Các hành vi bị cấm là một trong số ít các quy định pháp luật mà cả doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải tuân thủ. Những...

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Việc ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền sẽ gây ra những ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của các bên khi tham gia ký kết...