SOÁT XÉT THUẾ, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH

Dịch vụ rà soát thuế, soát xét lại sổ sách kế toán

SOÁT XÉT THUẾ, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH

PHÍ SOÁT XÉT HOÀN THIỆN SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ rà soát thuế, soát xét lại sổ sách kế toán của Công ty ACP là việc xem lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp và các hóa đơn chứng từ kèm theo nhằm phát hiện những sai sót trong quá trình kê khai và hạch toán kế toán, nhằm thực hiện đúng các quy định của các Luật thuế, Luật kế toán, chế độ kế toán; giúp giảm thiểu rủi ro về thuế trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của dịch vụ rà soát thuế, soát xét lại hồ sơ sổ sách kế toán của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của chính sách Pháp luật về thuế, Kế toán; Hạn chế đến mức thấp nhất các sai phạm dẫn đến việc bị các cơ quan quản lý Nhà nước truy thu, xử phạt về thuế; Tận dụng các quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế GTGT, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế khác, …. nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp.

Nội dung và chi tiết thực hiện dịch vụ:

 1. Kiểm tra rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 2. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.
 3. Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
 4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng.
 5. Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 7. Kiểm tra lập báo cáo tài chính theo quy định.
 8. Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của pháp luật thuế.
 9. Tư vấn, xử lý các vấn đề tồn đọng.
 10. Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 11. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.
 12. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.
 13. Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm .Giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh và theo loại hình doanh nghiệp như sau:

Loại hình doanh nghiệp Số lượng chứng từ / năm Phí dịch vụ (vnđ/năm)

Thương mại, dịch vụ

tư vấn

Từ 1 đến 20 hóa đơn 3.000.000 – 7.000.000
Từ 20 đến 1.000 hóa đơn 15.000.000 – 45.000.000
Từ 1.000 hóa đơn trở lên 45.000.000 – 55.000.000

Gia công sản xuất

Từ 1 đến 20 hóa đơn 7.000.000 – 10.000.000
Từ 20 đến 1.000 hóa đơn 25.000.000 – 55.000.000
Từ 1.000 hóa đơn trở lên 55.000.000 – 65.000.000

Xây dựng , lắp lặt

Theo tính chất đặc thù của công trình Báo giá sau khi khảo sát

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế.

Liên hệ ngay với Luật Hoàng Long để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ. Hotline: 035.401.2914

Email: [email protected]