PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

Căn cứ xác định loại đất là một quy định quan trọng trong việc xác định chế độ pháp...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ KHÔNG CẦN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ...

Căn cứ Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: “Tiền sử dụng đất là số tiền...

CÁCH KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÓ BỊ TRANH CHẤP KHÔNG?

CÁCH KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÓ BỊ TRANH CHẤP KHÔNG?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn là những hợp đồng có giá trị lớn vì...

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ  TỤC  ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ GỒM NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG...

Giấy phép xây dựng là gì? Căn cứ Khoản 17 Điều 3 Luật xây dựng 2014 quy định: “Giấy...

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ?

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ?

Bên cạnh những quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các quy định...

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG...

Việc xác định đúng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử...

TÁCH THỬA LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?

TÁCH THỬA LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...

Tách thửa là một quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một phần đất thành...