AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Việc ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền sẽ gây ra những ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng lao động bạn cũng cần lưu ý về thẩm quyền ký kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Bộ luật lao động 2019 người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật

- Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Khoản 4 Điều 18 Bộ luật lao động 2019 người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó

- Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó

- Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động

- Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: