NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

Trong quá trình tuyển dụng lao động người sử dụng lao động có được phép giữ căn cước công dân của người lao động không? Nếu giữ căn cước công dân của người lao động có bị xem là vi phạm pháp luật không?

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Đối với người sử dụng lao động: phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

- Đối với người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

HÀNH VI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM KHI GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Điều 17 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động không được có những hành vi sau:

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động

- Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Như vậy, có thể thấy người sử dụng lao động không được phép giữ căn cước công dân của người lao động vì đây là bản chính giấy tờ tùy thân của người lao động, nó thuộc các hành vi mà người sử dụng lao động không được làm. Nếu cố tình giữ bản chính căn cước công dân của người lao động thì người sử dụng đang vi phạm pháp luật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh