TÁCH THỬA LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?

Tách thửa là một quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một phần đất thành hai hoặc nhiều phần đất khác nhau. Việc tách thửa hiện nay diễn ra ngày càng phổ biến, quy định pháp luật về tách thửa cũng ngày càng chạt chẽ hơn, đòi hỏi người thực hiện phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

TÁCH THỬA LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?

Điều kiện tách thửa?

Theo Khoản 31 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai quy định diện tích tối thiểu tách thửa như sau : “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.

Như vậy, tùy vào tình hình cụ thể tại địa phương mà mỗi địa phương sẽ có quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa khách nhau.

Điều kiện tách thửa tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Cơ sở pháp lý: Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  • Điều kiện được phép tách thửa:

- Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

- Việc tách thửa phải đảm bảo quyền sử dụng đất đối với thửa đất liền kề

- Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu

  • Những trường hợp không được tách thửa:

- Khu bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục bảo tồn theo quy định pháp luật.

- Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều chỉnh và theo Quyết định này.

- Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy định và theo Quyết định này.

- Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ xin tách thửa gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa đất gồm những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị tách thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có);

– Tờ khai lệ phí trước bạ;

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có);

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu các mảnh đất sau khi được tách.

Các loại phí khi tách thửa?

- Nếu chỉ tách thửa thì sẽ gồm phí đo đạc và lệ phí làm bìa mới (nếu có).

- Nếu tách thửa thực hiện đồng thời với chuyển nhượng, tặng cho một phần diện tích hoặc chia đất giữa các thành viên trong gia đình thì phí phải nộp gồm lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh