PHÁP LUẬT

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

Căn cứ xác định loại đất là một quy định quan trọng trong việc xác định chế độ pháp...

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Các hành vi bị cấm là một trong số ít các quy định pháp luật mà cả doanh nghiệp...

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Việc ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền sẽ gây ra những ảnh hưởng trực...

TÊN DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp của mình ngoài những thủ tục pháp lý để tiến...

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...

Người lao động có quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp….đây...

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA...

Trong quá trình tuyển dụng lao động người sử dụng lao động có được phép giữ căn...

THỜI HẠN XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

THỜI HẠN XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh...

PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh...

CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Có được phép ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp? Ký hợp đồng trước doanh nghiệp...

ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN?

ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI...

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng,...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM  HỮU HẠN CÓ HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC KHÔNG?

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp...

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ KHÔNG CẦN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ...

Căn cứ Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: “Tiền sử dụng đất là số tiền...

CÁCH KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÓ BỊ TRANH CHẤP KHÔNG?

CÁCH KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÓ BỊ TRANH CHẤP KHÔNG?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn là những hợp đồng có giá trị lớn vì...

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG  ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm...

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có...

CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG TRONG...

Trong kinh doanh bất động sản luôn có những dự án, công trình đang trong quá trình...