THỪA KẾ LÀ GÌ? CÁC DỊCH VỤ VỀ THỪA KẾ?

Thừa kế là chế định điều chỉnh mối quan hệ thừa kế giữa các chủ thể và mối quan hệ này sẽ xuất hiện một cá nhân chết. Di sản của người chết sẽ được chuyển dịch cho những người có quyền thừa kế.

THỪA KẾ LÀ GÌ? CÁC DỊCH VỤ VỀ THỪA KẾ?

DI SẢN THỪA KẾ BAO GỒM?

Căn cứ Điều 612 BLDS 2015: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”. Khi người để lại di sản chết, thì toàn bộ di sản họ để lại sẽ được chuyển cho người có quyền hưởng di sản.

QUYỀN THỪA KỀ?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Căn cứ Điều 620 BLDS 2015: Trong trường hợp cá nhân không muốn nhận di sản thừa kế thì trước thời điểm phân chia di sản cá nhân có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhận di sản của cá nhân nhằm trốn tránh thực hiện một nghĩa vụ nào đó với người khác thì cá nhân không có quyền từ chối nhận di sản.

Việc từ chối nhận di sản của cá nhân phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác và người được giao nhiệm vụ phân chia di sản biết.

THỜI ĐIỂM, ĐỊA ĐIỂM MỞ THỪA KẾ?

Căn cứ Điều 611 BLDS 2015:

- Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế được xác định như sau:
+ Sau ba năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Toà án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
+ Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
+Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau một năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
+ Biệt tích năm năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống.
Theo các quy định trên thì căn cứ để chứng minh thời điểm chết của một người là giấy chứng tử, quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết. Việc xác định thời điểm mở thừa kế nghĩa quan trọng vì đây cũng là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

- Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác đinh được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

NGƯỜI THỪA KẾ

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, người thừa kế là:

- Cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã hình thành thai trước khi người để lại di sản chết.

- Đối với trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG DI SẢN

Căn cứ vào Điều 621 BLDS 2015 thì những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản mà người thừa kế có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, trong trường hợp người để lại di sản đã biết những hành vi đó nhưng vẫn cho hưởng di sản theo di chúc thì họ vẫn có quyền hưởng di sản.

DỊCH VỤ CỦA LUẬT HOÀNG LONG TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN THỪA KẾ:

- Tư vấn, soạn thảo di chúc

- Tư vấn thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

- Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế

- Tư vấn viết đơn và hướng dẫn các thủ tục khởi kiện

- Tư vấn thanh toán và phân chia di sản….

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh