CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI KÊ KHAI? THỜI GIAN NỌP HỒ SƠ KHAI THUẾ ?

Kê khai thuế là hoạt động mà doanh nghiệp phải thực hiện đúng và đủ theo quy định pháp luật. Nếu doanh nghiệp chậm kê khai thuế theo quy định, dù thời gian chậm trễ chỉ là 1 – 2 ngày thì doanh nghiệp cũng đã vi phạm nghĩa vụ về kê khai thuế và chịu phạt theo quy định pháp luật. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kê khai thuế của doanh nghiệp diễn ra đúng và đủ theo quy định pháp luật, Công ty luật Hoàng Long cung cấp dịch vụ kê khai thuế trọn để tránh sự thiết sót, chậm chễ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI KÊ KHAI? THỜI GIAN NỌP HỒ SƠ KHAI THUẾ ?

CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI KÊ KHAI

- Tờ khai thuế GTGT;

- Tờ khai thuế TNCN ( nếu có): Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (tháng hoặc quý) và tờ khai quyết toán thuế TNCN năm;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Tạm tính thuế TNDN (nếu có);

- Tờ khai lệ phí môn bài;

- Báo cáo tài chính năm;

- Ngoài ra, nếu doanh nghiệp phát sinh thêm thì phải nộp Báo cáo khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế XNK….

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI THUẾ CÓ KỲ TÍNH THUẾ THEO THÁNG, QUÝ:

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019:

- Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI THUẾ CÓ KỲ TÍNH THUẾ THEO NĂM:

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

- Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh