HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có...

ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Căn cứ Khoản 23 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: “ Mang thai hộ vì mục...

KHI NÀO TÒA ÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN? HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN?

KHI NÀO TÒA ÁN GIẢI QUYẾT ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN? HỒ SƠ, THỦ...

Trong những năm gần đây tình trạng ly hôn ngày một gia tăng. Ly hôn có thể...

TÀI SẢN CHUNG LÀ GÌ? PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG NHƯ THẾ NÀO?

TÀI SẢN CHUNG LÀ GÌ? PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG NHƯ THẾ NÀO?

Tài sản chung là gì? Gồm những tài sản nào? Phân chia chúng như thế nào?

KHI NÀO CẦN PHẢI GHI CHÚ LY HÔN? THỦ TỤC GHI CHÚ LY  HÔN NHƯ THẾ NÀO?

KHI NÀO CẦN PHẢI GHI CHÚ LY HÔN? THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN...

Ghi chú ly hôn là thủ tục không thể thiếu trong trường hợp ly hôn có yếu...

LY HÔN? NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN KHI LY HÔN?

LY HÔN? NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN KHI LY HÔN?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có...