PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Việc ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền sẽ gây ra những ảnh hưởng trực...

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...

Người lao động có quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp….đây...

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA...

Trong quá trình tuyển dụng lao động người sử dụng lao động có được phép giữ căn...

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SA THẢI

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SA THẢI

Trong các hình thức kỷ luật lao động, sa thải là hình thức kỷ luật lao động cao...

NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG, KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG, KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ...

Bên cạnh những quy định về hình thức trả lương thì người lao động và người sử dụng...

TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ? CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG?

TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ? CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG?

“Tiền lương” là vấn đề mà cả người lao động và người sử dụng lao động đều quan tâm....

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAO CHO ĐÚNG?

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAO CHO ĐÚNG?

Hợp đồng lao động là cơ sở đảm bảo quyền, nghĩa vụ giữa người lao động và người...

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là hình thức để xác lập mối quan hệ giữa người sử dụng lao động...

Nội quy lao động

Nội quy lao động