KHI NÀO CẦN PHẢI GHI CHÚ LY HÔN? THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN NHƯ THẾ NÀO?

Ghi chú ly hôn là thủ tục không thể thiếu trong trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài. Vậy thủ tục ghi chú ly hôn thực hiện như thế nào?

KHI NÀO CẦN PHẢI GHI CHÚ LY HÔN? THỦ TỤC GHI CHÚ LY  HÔN NHƯ THẾ NÀO?

KHI NÀO PHẢI GHI CHÚ LY HÔN?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn được quy định như sau: “ Công dân Việt Nam đã ly hôn và hủy hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc là thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài”.

THẨM QUYỀN GHI CHÚ LY HÔN?

Thẩm quyền ghi chú ly hôn được xác định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn:

+ Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện

+ Trường hợp việc đăng ký kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

+ Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

- Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài kết thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai theo mẫu

- Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật

Thủ thục ghi chú ly hôn được thực hiện như sau:

- Bước 1: Người yêu cầu ghi chú ly hôn nộp tờ khai ghi chú ly hôn và bản sao giấy tờ ly hôn có hiệu lực pháp luật.

- Bước 2: Xử lý vấn đề:

* Trường hợp nhận đủ hồ sơ, công chức làm công tác hộ tịch Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định hoặc không thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo có Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc

* Trường hợp cần xác minh thì giải quyết như sau:

- Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định hoặc thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

- Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân Cấp xã hoặc Sở Tư pháp thì được ghi chú ly hôn, Phòng tư pháp gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp và Sổ hộ tịch.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh