NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

Người lao động có quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp….đây là một trong những quyền lợi hợp pháp của người lao động. Vậy người lao động có thể cùng lúc giao kết nhiều hợp đồng lao động không? Việc giao kết nhiều hợp đồng lao động có trái với quy định pháp luật?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động 2019 hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

CÓ ĐƯỢC PHÉP GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

Căn cứ Điều 19 Bộ luật lao động 2019, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy người sử dụng lao động được phép giao kết nhiều hợp đồng đối với nhiều người sử dụng lao động nếu đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công việc đã ký kết. Việc ký nhiều hợp đồng lao động không vi phạm pháp luật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: