KIỂM TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là dịch vụ đảm bảo cho yêu cầu minh bạch thông tin bên ngoài như nhà đầu tư, cơ quan thuế… đồng thời đáp ứng kỳ vọng của quản trị doanh nghiệp.

KIỂM TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

“Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?” – Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên cùng trợ lý kiểm toán thu thập bằng chứng để đánh giá độ trung thực, độ hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán so với quy định và chuẩn mực đang được áp dụng.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

» Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là dịch vụ đảm bảo cho yêu cầu minh bạch thông tin bên ngoài như nhà đầu tư, cơ quan thuế… đồng thời đáp ứng kỳ vọng của quản trị doanh nghiệp.

» Sử dụng dịch vụ nhằm mục đích kiểm tra độ chính xác và độ tin cậy của báo cáo tài chính của bộ máy kế toán, tài chính sau một năm làm việc.

Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính:

Xác thực thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

Tư vấn về hành lang pháp lý và chính sách tài chính trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính còn nhằm mục đích mang lại niềm tin cho các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư.

Những đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính

Đối tượng bắt buộc sử dụng bctc theo Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011 do Bộ Tài chính ban hành

Các đối tượng nên sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

 • Đơn vị doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (FDIs)
 • Tổ chức tín dụng (Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng)
 • Doanh nghiệp bảo hiểm; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Doanh nghiệp nhà nước (Trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước theo quy định)
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chính nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tổ chức tài chính
 • Tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh và công ty đại chúng chứng khoán
 • Dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi (Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo thỏa thuận với nhà tài trợ)
 • Ban điều hành, cổ đông sử dụng dịch vụ kiểm toán bctc để kiểm tra tình hình tài chính của công ty.
 • Những doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, giải thể, phá sản…
 • Kiểm toán phục vụ mục đích đại hội cổ đông, bổ sung hồ sơ vay, phục vụ mục đích đấu thầu;

Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

» Nội dung quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.
» Nội dung chấp hành các chế độ của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính – kế toán thống kê.

Quy trình chung của kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình chung của kiểm toán báo cáo tài chính nhằm mục đích thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán có giá trị. Từ đó làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý trong báo cáo tài chính được kiểm toán.

Quy trình chung của kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm 3 bước:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và tìm biện pháp xử lý.

Bước 2: Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính

Bước 3: Tổng hợp, kết luận đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán hoặc biên bản kiểm toán.

Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính

Phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính được sử dụng là phương pháp trực tiếp và phương pháp chu kỳ.

Phương pháp kiểm toán trực tiếp

Phương pháp kiểm toán chu kỳ

» Phương pháp kiểm toán trực tiếp là việc tiếp cận báo cáo tài chính theo nhóm các chỉ tiêu hoặc theo chỉ tiêu như hàng tồn kho, tài sản cố định, tiền…
» Ưu điểm của phương pháp này là dễ xác định nội dung và đối tượng của kiểm toán.
» Nhược điểm của phương pháp này thường không đạt hiệu quả vì các chỉ tiêu kiểm toán trên báo cáo tài chính không hoàn toàn độc lập nên rất khó để triển khai trực tiếp trên từng đối tượng.
» Phương pháp kiểm toán chu kỳ là việc thực hiện quá trình kiểm toán căn cứ vào chu kỳ để nghiên cứu nhóm các chỉ tiêu có mối quan hệ liên quan với nhau.
Ví dụ các chu kỳ như sau: mua vào và thanh toán, bán hàng và thanh toán, nhân sự và tiền lương, tồn kho và chi phí, huy động vốn và hoàn trả…
» Nội dung kiểm toán: kiểm toán nghiệp vụ xác định hoặc thu hẹp phạm vi kiểm toán cơ bản với số liệu trên báo cáo tài chính hoặc các số dư và các chỉ tiêu liên quan trong mỗi chu kỳ.

Những giá trị mà dịch vụ kiểm toán – báo cáo tài chính của Hoàng Long mang lại cho khách hàng

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín là dịch vụ hướng đến giá trị chất lượng mang tới cho khách hàng để từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Bên cạnh đó dịch vụ còn hỗ trợ và tư vấn khác cho khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Hoàng Long tự hào là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn sâu và thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ kiểm toán do Hoàng Long cung cấp không chỉ đơn thuần tập trung vào hoạt động kiểm toán mà sẵn sàng tập trung kiểm soát đưa ra gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong nghiệp vụ về thuế, lao động tiền lương.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 035.401.2914
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh