Bài đăng

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

Căn cứ xác định loại đất là một quy định quan trọng trong việc xác định chế độ pháp...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Các hành vi bị cấm là một trong số ít các quy định pháp luật mà cả doanh nghiệp...

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG
AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

AI CÓ THẨM QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Việc ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền sẽ gây ra những ảnh hưởng trực...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
TÊN DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp của mình ngoài những thủ tục pháp lý để tiến...

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG
NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...

Người lao động có quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp….đây...

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA...

Trong quá trình tuyển dụng lao động người sử dụng lao động có được phép giữ căn...

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
THỜI HẠN XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

THỜI HẠN XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh...

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh...

TƯ VẤN TỐ TỤNG
THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, trong đó các cơ quan có thẩm quyền xác định...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt và đúng luật, doanh nghiệp nhất định...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
KIỂM TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là dịch vụ đảm bảo cho yêu cầu minh bạch thông...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
KIỂM TOÁN – BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

KIỂM TOÁN – BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Mục đích của việc kiểm toán là kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Có được phép ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp? Ký hợp đồng trước doanh nghiệp...

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN?

ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI...

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng,...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM  HỮU HẠN CÓ HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC KHÔNG?

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp...