Huyenpham

Huyenpham

Nhìn thấy lần cuối: 2 năm trước

Thành viên kể từ Jun 20, 2022

Đang theo dõi (0)

Người theo dõi (2)

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT

Căn cứ xác định loại đất là một quy định quan trọng trong việc xác định chế độ pháp...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Các hành vi bị cấm là một trong số ít các quy định pháp luật mà cả doanh nghiệp...

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG
NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ GIAO KẾT NHIỀU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...

Người lao động có quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp….đây...

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC GIỮ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA...

Trong quá trình tuyển dụng lao động người sử dụng lao động có được phép giữ căn...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Có được phép ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp? Ký hợp đồng trước doanh nghiệp...

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN?

ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI...

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng,...

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM  HỮU HẠN CÓ HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC KHÔNG?

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp...

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ KHÔNG CẦN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ...

Căn cứ Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: “Tiền sử dụng đất là số tiền...

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
CÁCH KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÓ BỊ TRANH CHẤP KHÔNG?

CÁCH KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÓ BỊ TRANH CHẤP KHÔNG?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn là những hợp đồng có giá trị lớn vì...

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG  ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm...

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

AI CÓ THẨM QUYỀN YÊU CẦU HỦY HÔN TRÁI PHÁP LUẬT?

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có...

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG TRONG...

Trong kinh doanh bất động sản luôn có những dự án, công trình đang trong quá trình...

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Căn cứ Khoản 23 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: “ Mang thai hộ vì mục...

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết...

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình...

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA...

Trong kinh doanh thương mại, chỉ dẫn địa lý góp phần nâng cao giá trị,...