TRONG CÙNG MỘT HÀNG THỪA KẾ THÌ AI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHIỀU HƠN?

Như đã biết, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Nếu trường hợp các đối tượng năm cùng một hàng thừa kế thì người nào được hưởng di sản nhiều hơn?

TRONG CÙNG MỘT HÀNG THỪA KẾ THÌ AI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHIỀU HƠN?

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Căn cứ Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 thừa kế theo pháp luật sẽ được áp dụng trong các trường hợp:

- Không có di chúc

- Di chúc không hợp pháp

- Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

CÓ MẤY HÀNG THỪA KẾ? CÁC HÀNG THỪA KẾ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, gồm 03 hàng thừa kế như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ để, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chế; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

TRONG CÙNG MỘT HÀNG THỪA KẾ THÌ AI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NHIỀU HƠN?

Căn cứ khoản 2 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

Như vậy, nếu các đối tượng cùng hàng thừa kế thì phần di sản mà họ được hưởng sẽ bằng nhau, không có ít hơn và cũng không có trường hợp nhiều hơn. Ví dụ các đối tượng vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ…là những đối tượng hàng thừa kế thứ nhất thì họ sẽ được hưởng những phần di sản bằng nhau khi chia thừa kế theo pháp luật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh