CON CHƯA THÀNH NIÊN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy trường hợp người để lại di sản không để lại tài sản cho con chưa thành niên trong di chúc thì người con này có được hưởng di sản không?

CON CHƯA THÀNH NIÊN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

NGƯỜI LẬP DI CHÚC CÓ QUYỀN GÌ?

Căn cứ Điều 626 Bộ luật dân sự 2015 thì người lập di chúc có các quyền sau:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Như vậy, một trong những quyền lợi đặc biệt của người lập di chúc là có quyền chỉ định người thừa kế. Một câu hỏi đặt ra là trong trường hợp người lập di chúc không để lại tài sản cho con chưa thành niên thì đối tượng này có được hưởng di sản thừa kế không?

NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

Căn cứ Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 những người sau đây sẽ vẫn được hưởng phần di sản của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc cho hưởng ít hơn hai phần ba suất đó:

- Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

- Con thành niên mà không có khả năng lao động

Lưu ý:

- Phần di sản được hưởng sẽ bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật

- Nếu những người thuộc trường hợp trên mà từ chối nhận di sản hoặc là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định thì sẽ không được áp dụng vào trường hợp này.

Như vậy, có thể thấy rằng pháp luật luôn có sự bảo vệ quyền lợi đối với từng trường hợp. Việc pháp luật quy định về những trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào di chúc đã phần nào tạo sự công bằng đối với họ. Đặc biệt, với trẻ chưa thành niên thì đây cũng là một cách để bảo vệ chúng vì những đối tượng này sẽ chưa thể nhận thức và tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 0354012914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh