ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ ĐƯỢC BẢO HỘ

Căn cứ Khoản 1 Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới

- Có trình độ sáng tạo

- Có khả năng áp dụng công nghiệp

Căn cứ Khoản 2 Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới

- Có khả năng áp dụng công nghiệp

Như vậy, điều kiện đối với sáng chế được bảo hộ gồm điều kiện sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền và sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA SÁNG CHẾ?

Căn cứ Điều 59 Luật sở hữu trí tuệ 2005 các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế gồm:

- Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

- Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

- Cách thức thể hiện thông tin;

- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

- Giống thực vật, giống động vật;

- Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

- Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh