HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là hình thức để xác lập mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mâu thuẫn có thể xảy ra trong bất kì mối quan hệ nào, trong quan hệ lao động cũng vậy, mâu thuẫn có thể xảy ra bất kì lúc nào. Khi mâu thuẫn xảy ra hợp đồng sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết quyền và nghĩa vụ cho các bên. Trên thực tế, có rất nhiều mối quan hệ tồn tại nằm ngoài việc giao kết hợp đồng đúng pháp luật, đó có thể là một hợp đồng không đúng thẩm quyền kí, hợp đồng có những nội dung trái pháp luật….Việc kí kết những hợp đồng như vậy đều dẫn đến hậu quả chung là hợp đồng lao động vô hiệu. Bên cạnh đó, còn rất nhiều trường hợp làm sai những quy định về hợp đồng. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu hơn về những vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng và thực hiện giao kết hợp đồng đúng luật.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động 2019: “ Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Đối với trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Về nguyên tắc giao kết hợp đồng:

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Các loại hợp đồng lao động?

Khác với bộ luật lao động 2012, bộ luật lao động 2019 chia hợp đồng thành 2 loại: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Từ khi bộ luật lao động 2019 có hiệuh lực thì hợp đồng thời vụ không còn được áp dụng.

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Đối với loại hợp đồng xác định thời hạn khi hết hạn mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo quy định của hợp đồng đã giao kết;

- Nếu hết thời hạn 30 ngày từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Trường hợp hai bên ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký them 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện tại cơ sở.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động?

Về phía người lao động: Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

- Người lao động từ đủ 18 tuổi

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

- Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

- Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Vậy có được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động?

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Người sử dụng lao động:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật;

- Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật;

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Nội dung của hợp đồng lao động?

-Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

- Công việc và địa điểm làm việc;

- Thời hạn của hợp đồng lao động;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Chế độ nâng bậc, nâng lương;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh