TRƯỜNG HỢP NÀO KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG PHẢI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Một trong những điều kiện của kinh doanh bất động sản là phải thành lập doanh nghiệp. Vậy có trường hợp nào kinh doanh bất động sản mà không cần thành lập doanh nghiệp hay không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

TRƯỜNG HỢP NÀO KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG PHẢI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Theo Điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản thì các trường hợp sau không phải thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản:

- Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, hộ gia đình cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Các trường hợp trên không bắt buộc phải doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chỉ trong trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ không thường xuyên

- Các trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh