TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Trong kinh doanh thương mại, chỉ dẫn địa lý góp phần nâng cao giá trị, tên tuổi của hàng hóa. Chỉ dẫn địa lý cung cấp thông tin về nguồn gốc của hàng hóa. Theo khoản 22 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO HỘ:

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

- Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam;

- Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

- Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa;

- Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ:

- 02 Tờ khai chỉ dẫn địa lý

- Bản mô tả tính chất/ chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm

- Bản mô tả khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý

- Chứng từ nộp phí, lệ phí

- Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt

- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký

- Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định, người nộp đơn có thể lựa chịn hình thức nộp đơn giấy hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Xử lý đơn

Kể từ ngày được Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được xem xét thực hiện các trình tự sau:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

- Thẩm định nội dung: không quá 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 3: Ra quyết định cấp hoặc từ chối văn bằng bảo hộ

- Trường hợp chỉ dẫn địa lý được đăng ký không đáp ứng được yêu cầu bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ

- Trường hợp chỉ dẫn địa lý đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ và người nộp đơn đóng đủ phí thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh