HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cần những giấy tờ gì? Hồ sơ các bên cần chuẩn bị như thế nào?

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Hồ sơ của chủ đầu tư đề nghị chuyển nhượng:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

- Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng (toàn bộ hoặc một phần)

- Các giấy tờ bản sao và xuất trình để đối chiếu hoặc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực về dự án bất động sản chuyển nhượng gồm:

+ Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Quyết định phê duyệt dự án; quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng;

+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án ( đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết câu hạ tầng

+ Giấy chứng nhận đối với dự án

- Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm chuyển nhượng theo mẫu (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản)

Hồ sơ bên nhận chuyển nhượng:

- Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức ( bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực khi nộp hồ sơ)

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động ( nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng thì phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh