CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Các hành vi bị cấm là một trong số ít các quy định pháp luật mà cả doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải tuân thủ. Những quy định này được đặt ra làm hạn chế tình trạng sai sót, thiếu minh bạch trong đăng ký và thành lập doanh nghiệp. Vậy các hành vi bị cấm đối với cơ quan đăng ký kinh doanh và các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp được quy định như thế nào?

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Theo quy định của Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020 các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

  • Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh:

- Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định pháp luật.

- Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

  • Đối với doanh nghiệp:

- Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.

- Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

- Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Như vậy có thể thấy rằng đối với những hành vi cấm được luật doanh nghiệp 2020 quy định thì không những doanh nghiệp cần quan tâm mà cả cơ quan đăng ký kinh doanh cũng cần phải nắm rõ để tránh sai sót trong quá trình làm việc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh